Στατιστικά 40ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας

0
Συντονιστές και Εισηγητές
0
Γαστρεντερολόγοι
0
Νοσηλευτές και λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
0
Φοιτητές σχολών Υγείας
0
Εκπρόσωποι από 33 Χορηγούς Εταιρείες
0
σύνεδροι παρακολούθησαν κατά ΜΟ ανά συνεδρία
(εύρος από 165 έως 401)
0
μοναδικές επισκέψεις κατά ΜΟ ανά ημέρα
στην σελίδα του live Συνεδρίου
0
προβολές σελίδων κατά ΜΟ ανά ημέρα
στην σελίδα του live Συνεδρίου
0
Στρογγυλά Τραπέζια
0
Διαλέξεις
0
Σεμινάρια
0
Κλινικά Φροντιστήρια
0
Video Cases
σε 5 συνεδρίες
0
Συζητήσεις Κλινικών Περιπτώσεων
0
Επιστημονική Αντιπαράθεση
0
Posters
0
Ελεύθερες Ανακοινώσεις
0
Δορυφορικές Διαλέξεις
0
Δορυφορικά Συμπόσια