«Σας κοινοποιούμε επιστολή του Προέδρου του Ε.Ο.Δ.Υ. κ. Π. Αρκουμανέα, με θέμα: Οδηγίες για την ηλεκτρονική δήλωση της ιογενούς ηπατίτιδας Β και C, οξείας και χρόνιας, στο Τμήμα Ηπατιτίδων του ΕΟΔΥ».

Μπορείτε να δείτε την επιστολή εδώ.