Επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Κοτζάμπαση

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Ι. Γουλής
Σ. Καραταπάνης
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2017
Α.Π. 7608

Προς: τα μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αν και σε αρκετούς από εσάς τα περισσότερα από τα κατωτέρω είναι ήδη γνωστά, θα ήθελα να σας ενημερώσω όσο πιο υπεύθυνα μπορώ για τα τεκταινόμενα τον τελευταίο μήνα με το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο, σε σχέση με την πρόταση του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΣΥ αναφορικά με τις επιστημονικές εταιρείες κορμού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ΕΓΕ.

Συνοπτικά θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά βασικά σημεία, αν και υπάρχουν και άλλα που μπορεί να αποκαλυφθούν σημαντικά στο μέλλον. Με τις νέες προτάσεις:

  1. Η ΕΓΕ μετατρέπεται σε ένα επιστημονικό – επαγγελματικό σώμα που θα αποτελείται μόνο από Γαστρεντερολόγους (τουλάχιστον ως προς το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι). Η διαδικασία αλλάζει με ξεχωριστά ψηφοδέλτια για τον Πρόεδρο (Α) και τον Αντιπρόεδρο (Β) και τρίτο για τα υπόλοιπα 7 μέλη του 9μελούς ΔΣ. Η θητεία θα είναι 3ετής με δικαίωμα άπαξ ανανέωσης.
  2. Λαμβάνει συμβουλευτικό - εισηγητικό ρόλο για την ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας απέναντι στο Υπουργείο.
  3. Η εταιρεία παύει να έχει ουσιαστική αυτοτέλεια, αφού με βάση το αρχικό σχέδιο τίθεται υπό την εποπτεία του ΚΕΣΥ. Με το νέο καθεστώς παραμένει ωστόσο ασαφές αν τα περιουσιακά μας στοιχεία (ακίνητα και κινητά) παραμένουν στην απόλυτη κυριότητά μας ή αν δημιουργηθεί κίνδυνος απωλείας ή στοχευμένου προσανατολισμού τους. Ωστόσο, ακόμη και αν υπάρξει παρέμβαση στα περιουσιακά μας στοιχεία, η ΕΓΕ και οι άλλες εταιρείες καθώς και το σύνολο των ιατρών δεν θα μπορούν (με βάση το αρχικό σχέδιο του Υ.Υ) από τούδε και στο εξής να έχουν απ’ ευθείας διαπραγμάτευση ή να δέχονται δωρεά από τους χορηγούς – φαρμακευτικές εταιρείες. Η αρχική πρόταση καθόριζε ότι αυτό θα αποφασίζεται από ένα σώμα που ονομάστηκε «φορέας». Στις δεύτερες προτάσεις η διαπραγμάτευση της χορηγίας – συμμετοχής στα συνέδρια αποτελεί μεν αρμοδιότητα της εταιρείας μας, αλλά η επιστημονική εταιρεία (ΕΙΚ) θα αποφασίζει ποιοι συνάδελφοι θα πάνε σε κάποιο συνέδριο. Οι κανόνες επιλογής παραμένουν ασαφείς.
  4. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ΔΣ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Πιστεύω ότι η σύγκλιση μας Γενικής Συνέλευσης είναι, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, άνευ αντικειμένου, αφού οι επιστημονικές εταιρείες έχουμε κληθεί να καταθέσουμε νέες προτάσεις για την αυξημένη αρμοδιότητά μας επί του αντικειμένου της ειδικότητάς μας και επί της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και για τον μηχανισμό σύνδεσης των εταιρειών μας με το ΚΕΣΥ και συνακόλουθα του Υπουργείου Υγείας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σαφής πρόταση νόμου και δεν έχει τεθεί τίποτα σε διαβούλευση. Μόλις οριστικοποιηθεί συγκεκριμένη πρόταση από το Υπουργείο Υγείας θα είναι αναγκαίο να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, ώστε από κοινού να αποφασίσουμε για το μέλλον της εταιρείας μας και για την πιθανή συμμόρφωσή μας ή όχι σε μελλοντικές δεσμεύσεις απέναντι στο Υπουργείο Υγείας. Έχω την προσωπική πεποίθηση ότι το βάρος των αποφάσεων ξεπερνά κατά πολύ τις αρμοδιότητες ενός Διοικητικού Συμβουλίου.

Σας καλώ να είστε κατά το δυνατόν προετοιμασμένοι και ενήμεροι διότι πιθανότατα τις πρώτες εβδομάδες του νέου έτους θα κληθούμε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για την εταιρεία μας.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτω τις αρχικές και τις τροποποιημένες προτάσεις του ΚΕΣΥ, μαζί με τις τελευταίες διευκρινίσεις του κ. Μάρκου (Προέδρου ΚΕΣΥ). Η δεύτερη απάντηση των εταιρειών, μετά από πρωτοβουλία της Καρδιολογικής Εταιρείας, δεν απεστάλει προς το ΚΕΣΥ, διότι ορίστηκε νέα συνάντηση των εταιρειών κορμού την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 όπου και θα αποφασιστεί το τελικό κείμενο που θα αποσταλεί εκ μέρους των εταρειών προς το ΚΕΣΥ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Σπ. Μιχόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΓΕ

Μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε τα σχετικά έγγραφα