Ανακήρυξη των υποψηφίων στα όργανα της Εταιρείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Κ. Τριανταφύλλου

Α’ Αντιπρόεδρος
Ι. Βλαχογιαννάκος

Β’ Αντιπρόεδρος
Κ. Θωμόπουλος

Γενικός Γραμματέας
Π. Αποστολόπουλος

Ειδικός Γραμματέας
Α. Κωφοκώτσιος

Ταμίας
Α. Πρωτοπαππάς

Μέλη
Μ. Μελά
Μ. Οικονόμου
Δ. Σαμωνάκης

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Παπανικολάου

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Κατσογριδάκης

Ογκολογικό
Ι. Καραϊτιανός

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Δ. Νάστου

Βορείου Ελλάδος
Ι. Αβραμίδης

Δοκίμων Μελών
Γ. Καραμπέκος

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόεδρος
Δ. Χριστοδούλου

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2020
ΑΠ 7886

Προς: τα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με ΑΠ 7868/5-10-20, σας ενημερώνουμε για την ανακήρυξη των πιο κάτω υποψηφίων για τα όργανα της εταιρείας:

Για τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου

 1. Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
 2. Τάσσιος Περικλής

Για τις θέσεις των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

 1. Αβραμίδης Ιάκωβος
 2. Εμμανουήλ Θεόδωρος
 3. Τριάντος Χρήστος

Για την Τριμελή Επιτροπή του Ενδοσκοπικού Τμήματος:

 1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
 2. Μαυρογένης Γεώργιος
 3. Παρασκευά Κων/να
 4. Τριμπόνιας Γεώργιος

Για την Τριμελή Επιτροπή των Δοκιμών Μελών (μονοετής θητεία):

 1. Βούλγαρης Θεόδωρος
 2. Λαζαρίδης Δημήτριος
 3. Μανθοπούλου Ελένη

Για την Τριμελή Επιτροπή του Νοσηλευτικού Τμήματος:

 1. Αλεξίου Παναγιώτης
 2. Δοκουτσίδου Ελένη
 3. Κολοτούρου Άννα
 4. Πετράκη Σεβαστή
 5. Τσαλούκα Αναστασία

Για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία»

 1. Αυγερινός Αντώνιος
 2. Βασιλείου Κων/νος
 3. Παπαλαυρέντιος Λαυρέντης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:45 έως 16:15 στα πλαίσια του 40ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας. Θα ακολουθήσει η διαδικασία των αρχαιρεσιών διαδικτυακά. Θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας με επόμενη αλληλογραφία.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνουν:

 1. Εκλογή Νέων Μελών
 2. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Οικονομικός απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Απολογισμός Τμημάτων και Επιτροπών
 5. Απολογισμός πορείας περιοδικού Annals of Gastroenterology
 6. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων.

Η ανακοινωθείσα 1η Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2020, στην προηγούμενη επιστολή μας, είναι η υποχρεωτικά προβλεπόμενη από τον νόμο (πλασματική) και είναι βέβαιο ότι δεν θα συγκεντρώσει απαρτία.

Σας ενημερώνουμε ότι αυστηρή προϋπόθεση συμμετοχής στην Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες είναι η οικονομική τακτοποίηση των οφειλών σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Τριανταφύλλου Π. Αποστολόπουλος