Αίτηση υποψήφιου δόκιμου μέλους

Για την εκλογή Δόκιμου Μέλους απαιτείται αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και έγγραφη συνηγορία του Διευθυντού για τους γαστρεντερολόγους ή του προτείνοντος Μέλους της Εταιρείας για μη γαστρεντερολόγους.

Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα επίσημα όργανα της Εταιρείας και εκπροσωπούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τα τμήματα της Εταιρείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ ([email protected]). Η αποδοχή της αίτησής σας θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.

  Το όνομά σας (υποχρεωτικό)
  Διεύθυνση
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  Το email σας (υποχρεωτικό)
  Νοσοκομείο (υποχρεωτικό)
  Δικαιολογητικά
  Επισυνάπτεται η Βεβαίωση του Διευθυντού της Κλινικής
  Με τη χρήση αυτής της φόρμας, συμφωνείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από αυτή την ιστοσελίδα.