Ενδοσκοπικό Σχολείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Θεματικοί Υπεύθυνοι

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Σ. Μιχόπουλος
Ν. Μάθου
Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση

Ενδοσκοπικό Τμήμα
Ι. Παπανικολάου
Θ. Εμμανουήλ
Α. Νικολόπουλος

Αθήνα 10 Αυγούστου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020 λειτούργησε για πρώτη φορά το «Σχολείο Ενδοσκόπησης». Η χρονιά αυτή θα ήταν ιδιαίτερη και μόνο από το γεγονός της έναρξης του εγχειρήματος. Σε αυτό προσετέθη και η γνωστή πανδημία του COVID-19 που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τις ζωές όλων μας. Με τις όποιες τροποποιήσεις και δυσκολίες λόγω της φύσης των μαθημάτων που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, το 1ο έτος λειτουργίας του «Σχολείου Ενδοσκόπησης» ολοκληρώνεται. Οι πρώτες εντυπώσεις τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές είναι πολύ καλές. Για τον λόγο αυτό, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, η οποία προβλέπεται τελείως αβέβαιη, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το Σχολείο να λειτουργήσει όσο το δυνατό πιο ομαλά. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του παραμένουν οι ίδιες και αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Προφανώς αναλόγως τον συνθηκών είναι πολύ πιθανόν να χρειασθούν τροποποιήσεις.

Το «Σχολείο Ενδοσκόπησης» απευθύνεται κυρίως σε ειδικευόμενους που τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους (6ο έτος εξειδίκευσης), σε νέους αλλά και λιγότερο νέους Γαστρεντερολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ενδοσκόπηση. Θέλοντας να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα είναι κλειστός (μέχρι 30 άτομα). Τα κριτήρια επιλογής θα δίνουν προτεραιότητα στους ειδικευόμενους που τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, όπως προαναφέρεται, και θα διευρύνονται αναλόγως των αιτήσεων.

Το «Σχολείο Ενδοσκόπησης» θα περιλαμβάνει 4 ολοήμερα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (4 Σάββατα που θα προσδιορισθούν τις επόμενες εβδομάδες αναλόγως της πορείας του COVID-19). Θα καλύπτουν όλα τα μείζονα θέματα διαγνωστικής και επεμβατικής Ενδοσκόπησης (Γενικές αρχές, Ανώτερο, Κατώτερο πεπτικό, Πάγκρεας-Χοληφόρα, εισαγωγή στην Υ/Χ Ενδοσκόπηση).

Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υπάρξει ένα μάθημα όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΤΟΜΙΚΑ εξομοιωτές (simulators) σε προκαθορισμένες ενέργειες (κολονοσκόπηση, πολυποδεκτομή, ERCP, αναγνώριση βασικών δομών σε EUS) εντός προκαθορισμένου χρόνου καθώς και ένα άλλο μάθημα όπου θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές (Hands on).

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα υπάρχουν εξετάσεις για την επικύρωση της απόκτησης των γνώσεων που παρασχέθηκαν και χορήγηση διπλώματος.

Εάν όλα τα ανωτέρω λόγω κορωνοιού δεν είναι εφικτά τότε θα καταβληθεί προσπάθεια για κατάλληλες αλλαγές και προσαρμογές ώστε τα μαθήματα (ή μέρος αυτών) να γίνουν διαδικτυακά χωρίς σημαντική απώλεια της ποιότητας και του χαρακτήρα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνo: 210 672 7533.

Ευελπιστούμε ότι παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες το «Σχολείο ενδοσκόπησης» που ήλθε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση της Γαστρεντερολογίας θα επιτελέσει τους σκοπούς της ίδρυσης του και φέτος και ότι θα καταστεί ένας θεσμός που θα επαναλαμβάνεται και θα βελτιώνεται κάθε χρόνο.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι όλη τη Γαστρεντερολογική Κοινότητα θα συνεχίσει να το αγκαλιάζει με αγάπη και ενθουσιασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κων/νος Τριανταφύλλου
Πρόεδρος
Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος Οργ. Επιτροπής
Σχολείου Ενδοσκόπησης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα 1ο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Θεματικοί υπεύθυνοι: Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Παπανικολάου

8:30-8:50 Προσέλευση - Καφές
8:50-11:20 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
8:50–9:20

Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου

Ορολογία (ορθή χρήση των όρων, πώς συντάσσω μια έκθεση)
Ασφαλής Ενδοσκόπηση για:
9:20–10:20

Κωνσταντίνος Πατρής

Τον/την ασθενή (Αναισθησία-αναλγησία κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, παρακολούθηση ασθενούς, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση)
10:20–11:20

Αναστασία Τσαλούκα
Iωάννης Σ. Παπανικολάου

Το προσωπικό (Ενδοσκόπος, Νοσηλευτής/τρια) (Μέτρα προφύλαξης, βασικοί κανόνες ασφαλείας ενδοσκοπίων και υλικών, μετάδοση λοιμώξεων, ασφάλεια, χειρισμοί, καθαρισμός χώρου). Το Ενδοσκόπιο (Καθαρισμός ενδοσκοπίων, προσοχή στα σημεία πιθανής βλάβης) βασικοί χειρισμοί ενδοσκοπίων και αναλωσίμων
11:20-11:50 Διάλειμμα – καφές
11:50-14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
11:50–12:50

Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου

Καθαρισμός εντέρου (Δίαιτα – Καθαρτικά – Τρόπος λήψης)
12:50–13:35

Γεώργος Μαυρογένης

Τύποι διαθερμίας – Βασικές αρχές - Χρήση διαθερμίας κατά περίπτωση
13:35–14:00 Παρουσίαση Videos – Α΄μέρος
14:00-15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-15:30 Επίδειξη υλικού
15:30-18:00 Δεύτερη Συνεδρία
15:30–16:30

Γεώργος Μαυρογένης

Ειδικά όργανα και χρησιμότητά τους (Επεμβατικό, Διπλό κανάλι κλπ)
16:30–17:30

Iωάννης Σ. Παπανικολάου

Το Ηχοενδοσκόπιο (Βασική ανατομία της EUS, Η φυσιολογική εξέταση, Ενδείξεις/εφαρμογές)
17:30–18:00 Προβολή Videos – Β’ μέρος
Συμπεράσματα - λήξη