Ενδοσκοπικό Σχολείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Θεματικοί Υπεύθυνοι

Επιτροπή Εκπαίδευσης
Σ. Μιχόπουλος
Ν. Μάθου
Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση

Ενδοσκοπικό Τμήμα
Ι. Παπανικολάου
Θ. Εμμανουήλ
Α. Νικολόπουλος

Αθήνα 10 Αυγούστου 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως ήδη γνωρίζετε κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020 λειτούργησε για πρώτη φορά το «Σχολείο Ενδοσκόπησης». Η χρονιά αυτή θα ήταν ιδιαίτερη και μόνο από το γεγονός της έναρξης του εγχειρήματος. Σε αυτό προσετέθη και η γνωστή πανδημία του COVID-19 που άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τις ζωές όλων μας. Με τις όποιες τροποποιήσεις και δυσκολίες λόγω της φύσης των μαθημάτων που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, το 1ο έτος λειτουργίας του «Σχολείου Ενδοσκόπησης» ολοκληρώνεται. Οι πρώτες εντυπώσεις τόσο από τους εκπαιδευόμενους όσο και από τους εκπαιδευτές είναι πολύ καλές. Για τον λόγο αυτό, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, η οποία προβλέπεται τελείως αβέβαιη, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το Σχολείο να λειτουργήσει όσο το δυνατό πιο ομαλά. Οι βασικές αρχές λειτουργίας του παραμένουν οι ίδιες και αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Προφανώς αναλόγως τον συνθηκών είναι πολύ πιθανόν να χρειασθούν τροποποιήσεις.

Το «Σχολείο Ενδοσκόπησης» απευθύνεται κυρίως σε ειδικευόμενους που τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους (6ο έτος εξειδίκευσης), σε νέους αλλά και λιγότερο νέους Γαστρεντερολόγους που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ενδοσκόπηση. Θέλοντας να εξασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ο αριθμός των εκπαιδευομένων θα είναι κλειστός (μέχρι 30 άτομα). Τα κριτήρια επιλογής θα δίνουν προτεραιότητα στους ειδικευόμενους που τείνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, όπως προαναφέρεται, και θα διευρύνονται αναλόγως των αιτήσεων.

Το «Σχολείο Ενδοσκόπησης» θα περιλαμβάνει 4 ολοήμερα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (4 Σάββατα που θα προσδιορισθούν τις επόμενες εβδομάδες αναλόγως της πορείας του COVID-19). Θα καλύπτουν όλα τα μείζονα θέματα διαγνωστικής και επεμβατικής Ενδοσκόπησης (Γενικές αρχές, Ανώτερο, Κατώτερο πεπτικό, Πάγκρεας-Χοληφόρα, εισαγωγή στην Υ/Χ Ενδοσκόπηση).

Επιπλέον, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υπάρξει ένα μάθημα όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ΑΤΟΜΙΚΑ εξομοιωτές (simulators) σε προκαθορισμένες ενέργειες (κολονοσκόπηση, πολυποδεκτομή, ERCP, αναγνώριση βασικών δομών σε EUS) εντός προκαθορισμένου χρόνου καθώς και ένα άλλο μάθημα όπου θα υπάρχει πρακτική εξάσκηση σε διάφορες τεχνικές (Hands on).

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα υπάρχουν εξετάσεις για την επικύρωση της απόκτησης των γνώσεων που παρασχέθηκαν και χορήγηση διπλώματος.

Εάν όλα τα ανωτέρω λόγω κορωνοιού δεν είναι εφικτά τότε θα καταβληθεί προσπάθεια για κατάλληλες αλλαγές και προσαρμογές ώστε τα μαθήματα (ή μέρος αυτών) να γίνουν διαδικτυακά χωρίς σημαντική απώλεια της ποιότητας και του χαρακτήρα τους.

Οι αιτήσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων (το έντυπο επισυνάπτεται) θα γίνονται μέχρι την Κυριακή 27/09/2020 στην κα Κων/να Ντζόγια στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες στo τηλέφωνo: 210 672 7533.

Ευελπιστούμε ότι παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες το «Σχολείο ενδοσκόπησης» που ήλθε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαίδευση της Γαστρεντερολογίας θα επιτελέσει τους σκοπούς της ίδρυσης του και φέτος και ότι θα καταστεί ένας θεσμός που θα επαναλαμβάνεται και θα βελτιώνεται κάθε χρόνο.

Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι όλη τη Γαστρεντερολογική Κοινότητα θα συνεχίσει να το αγκαλιάζει με αγάπη και ενθουσιασμό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Κων/νος Τριανταφύλλου
Πρόεδρος
Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος Οργ. Επιτροπής
Σχολείου Ενδοσκόπησης
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

30 Νοεμβρίου 2019

Θεματικοί υπεύθυνοι: Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Παπανικολάου

8:30-8:50 Προσέλευση - καφές
8:50-11:20 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
8:50–9:20 Ορολογία (ορθή χρήση των όρων, πώς συντάσσω μια έκθεση)
Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου
Ασφαλής Ενδοσκόπηση για:
9:20–10:20 Τον/την ασθενή (Αναισθησία-αναλγησία κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, παρακολούθηση ασθενούς, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση)
Κωνσταντίνος Πατρής
10:20–11:20 Το προσωπικό (Ενδοσκόπος, Νοσηλευτής/τρια) (Μέτρα προφύλαξης, βασικοί κανόνες ασφαλείας ενδοσκοπίων και υλικών, μετάδοση λοιμώξεων, ασφάλεια, χειρισμοί, καθαρισμός χώρου). Το Ενδοσκόπιο (Καθαρισμός ενδοσκοπίων, προσοχή στα σημεία πιθανής βλάβης) βασικοί χειρισμοί ενδοσκοπίων και αναλωσίμων
Αναστασία Τσαλούκα – Iωάννης Σ. Παπανικολάου
11:20-11:50 Διάλειμμα – καφές
11:50-14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
11:50–12:50 Καθαρισμός εντέρου (Δίαιτα – Καθαρτικά – Τρόπος λήψης)
Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου
12:50–13:35 Τύποι διαθερμίας – Βασικές αρχές - Χρήση διαθερμίας κατά περίπτωση
Γεώργος Μαυρογένης
13:35–14:00 Παρουσίαση Videos – Α΄μέρος
14:00-15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-15:30 Επίδειξη υλικού
15:30-18:00 Δεύτερη Συνεδρία
15:30–16:30 Ειδικά όργανα και χρησιμότητά τους (Επεμβατικό, Διπλό κανάλι κλπ)
Γεώργος Μαυρογένης
16:30–17:30 Το Ηχοενδοσκόπιο (Βασική ανατομία της EUS, Η φυσιολογική εξέταση, Ενδείξεις/εφαρμογές)
Iωάννης Σ. Παπανικολάου
17:30–18:00 Προβολή Videos – Β’ μέρος
Συμπεράσματα - λήξη

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Θεματικοί υπεύθυνοι: Κ. Θωμόπουλος – Σ. Μιχόπουλος

8:30-9:00 Προσέλευση - καφές
9:00-9:30 Ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού – Χρωμοενδοσκόπηση – ΝΒΙ – BLI κ.λπ.
Βασίλειος Παπαστεργίου
9:30-10:10 Barrett follow-up ablation – EMR
Σπύρος Μιχόπουλος
10:10-10:30 Αχαλασία – ΡΟΕΜ
Γεώργιος Μαυρογένης
10:30-11:00 Διάλειμμα – Επίδειξη υλικών κ.λπ.
11:00-11:40 Ξένα σώματα – καυστικές ουσίες
Χρήστος Κωνσταντάκης
11:40-12:10 Καλοήθεις – κακοήθεις στενώσεις. Διαστολές – stents
Σπύρος Μιχόπουλος
12:10-13:00 Υποβλεννογόνιοι όγκοι
Ιωάννης Καρούμπαλης
13:00-14:00 Ελαφρύ γεύμα – επίδειξη υλικών
14:00-14:30 Βαριατρικές επεμβάσεις
Νάγια Μπομπότση
14:30-15:00 Γαστροστομία
Σπύρος Μιχόπουλος
15:00-15:30 Διάλειμμα – Επίδειξη υλικών κ.λπ.
15:30-16:15 Αιμορραγίες μη κιρσικής αιτιολογίας
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος – Γεώργιος Θεοχάρης
16:15-17:00 Αιμορραγίες κιρσικής αιτιολογίας
Ιωάννης Βλαχογιαννάκος – Χρήστος Τριάντος
17:00-17:30 Συζήτηση

Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Θεματικοί υπεύθυνοι: Δ. Χριστοδούλου & Θ. Εμμανουήλ

8:30-9:00 Προσέλευση - καφές
9:00-9:30 Αρχές κολοσκόπησης και δύσκολης κολοσκόπησης
Δ. Χριστοδούλου
9:30-10:00 Αναγνώριση και κατάταξη του πολύποδα (Paris, NICE, Kudo)
Δ. Χριστοδούλου
10:00-10:30 Σύλληψη του πολύποδα. Βασικές αρχές πολυπεκτομής. Πότε cold, πότε hot, πότε υπέγερση και πως
Θ. Εμμανουήλ
10:30-11:00 Διάλειμμα
11:00-11:45 Συνήθεις και εκτεταμένες πολυποδεκτομές. EMR (tips and tricks). Αρχές και παρουσίαση περιπτώσεων
Γ. Τριμπόνιας
11:45-12:30 ESD παχέος εντέρου και πρόσθετα tricks πολυπεκτομής: παρουσίαση περιστατικών. Καμπύλη εκμάθησης
Γ. Μαυρογένης
12:30-13:00 Πότε επανέλεγχος μετά την πολυπεκτομή; Ποια η θέση των προηγμένων τεχνικών στην αναγνώριση και παρακολούθηση του πολύποδα;
Κ. Παρασκευά
13:00-14:00 Διάλειμμα – ελαφρύ γεύμα
14:00-14:30 Επίδειξη υλικού
14:30-15:00 Δυσπλασία στις ΙΦΝΕ
Δ. Χριστοδούλου
15:00-15:30 Κάψουλα (ενδείξεις, tips and tricks)
Π. Αποστολόπουλος
15:30-16:00 Εντεροσκόπηση (ενδείξεις, tips and tricks)
E. Bλάχου
16:00-16:30 Αιμορραγίες κατωτέρου πεπτικού
Σ. Μιχόπουλος

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

Θεματικοί υπεύθυνοι: Κ. Παρασκευά – Δ. Νικολόπουλος

8:30-9:00 Προσέλευση - καφές
9:00-9:30 Εισαγωγή στην Τεχνική ERCP - βίντεο – Χώρος, μηχανήματα, απαραίτητο προσωπικό – ακτινοπροστασία
Κ. Παρασκευά
9:30-10:00 Πότε ο ασθενής έχει ένδειξη για ERCP? Κλινικά σενάρια
Π. Κασαπίδης
10:00-10:30 Ενημέρωση - Συγκατάθεση ασθενούς – συζήτηση κινδύνων, πιθανών επιπλοκών της ERCP – Μέτρα πριν την ERCP που λαμβάνει ο ενδοσκόπος για πρόληψη επιπλοκών A. (αντιβιοτικά - γενικά μέτρα πρόληψης παγκρεατίτιδας)
Π. Κασαπίδης
10:30-11:00 Ανατομία χοληφόρων – Ανατομία φύματος - Απεικόνιση χοληφόρων - Σημασία υπερήχων - CT-MRI - MRCP - συζήτηση με ακτινολόγο - κλινικά σενάρια
Κ. Παρασκευά
11:00-11:30 Διάλειμμα – Επίδειξη υλικών κ.λπ.
11:30-12:15 Τεχνικές καθετηριασμού φύματος – ΕΣΦ – Διαστολές φύματος με Μπαλόνι
Κ. Παρασκευά
12.15- 13.00 Αφαίρεση λίθων - τεχνικές λιθοτριψίας –Εξαρτήματα λιθοτριψίας
Γρ. Πασπάτης
13:00-14:00 Ελαφρύ γεύμα – επίδειξη υλικών
14.00-14.30 Stent - Επιλογή κατάλληλων υλικών στην ERCP - πλαστικά και μεταλλικά Stents χοληφόρων
Γ. Στεφανίδης
14:30-15:00 Επίπτωση, βαρύτητα και θνητότητα επιπλοκών ERCP – τεχνικές πρόληψης επιπλοκών
Κ. Βαρυτιμιάδης
15:00-15.30 Εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις σε χοληδοχολιθίαση – στενώσεις χοληφόρων - 12λου. Σε ποιους ασθενείς : Κλινικές περιπτώσεις
Α. Πολυδώρου
15:30-16.00 Διάλειμμα – Επίδειξη υλικών
16.00-16:30 PTC - Διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία-ενδείξεις-τεχνική-αποτελέσματα
Γρ. Τσούκαλος
16:30-17:00 Ποιοτικοί δείκτες μετά την ERCP: Απαιτούμενα ποσοστά τεχνικής επιτυχίας ERCP - Έκθεση ERCP, documentation, παρακολούθηση ασθενούς, Εκπαίδευση στην ERCP – έλεγχος ποιότητας
Β. Παπαστεργίου
17:00-17:30 Συζήτηση