ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μάθημα 1ο, 19 Δεκεμβρίου 2020

Θεματικοί υπεύθυνοι: Κ. Τριανταφύλλου, Ι. Παπανικολάου

8:30-8:50 Προσέλευση - Καφές
8:50-11:20 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
8:50–9:20

Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου

Ορολογία (ορθή χρήση των όρων, πώς συντάσσω μια έκθεση)
Ασφαλής Ενδοσκόπηση για:
9:20–10:20

Κωνσταντίνος Πατρής

Τον/την ασθενή (Αναισθησία-αναλγησία κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, παρακολούθηση ασθενούς, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση)
10:20–11:20

Αναστασία Τσαλούκα
Iωάννης Σ. Παπανικολάου

Το προσωπικό (Ενδοσκόπος, Νοσηλευτής/τρια) (Μέτρα προφύλαξης, βασικοί κανόνες ασφαλείας ενδοσκοπίων και υλικών, μετάδοση λοιμώξεων, ασφάλεια, χειρισμοί, καθαρισμός χώρου). Το Ενδοσκόπιο (Καθαρισμός ενδοσκοπίων, προσοχή στα σημεία πιθανής βλάβης) βασικοί χειρισμοί ενδοσκοπίων και αναλωσίμων
11:20-11:50 Διάλειμμα – καφές
11:50-14:00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ
11:50–12:50

Kωνσταντίνος Tριανταφύλλου

Καθαρισμός εντέρου (Δίαιτα – Καθαρτικά – Τρόπος λήψης)
12:50–13:35

Γεώργος Μαυρογένης

Τύποι διαθερμίας – Βασικές αρχές - Χρήση διαθερμίας κατά περίπτωση
13:35–14:00 Παρουσίαση Videos – Α΄μέρος
14:00-15:00 Ελαφρύ γεύμα
15:00-15:30 Επίδειξη υλικού
15:30-18:00 Δεύτερη Συνεδρία
15:30–16:30

Γεώργος Μαυρογένης

Ειδικά όργανα και χρησιμότητά τους (Επεμβατικό, Διπλό κανάλι κλπ)
16:30–17:30

Iωάννης Σ. Παπανικολάου

Το Ηχοενδοσκόπιο (Βασική ανατομία της EUS, Η φυσιολογική εξέταση, Ενδείξεις/εφαρμογές)
17:30–18:00 Προβολή Videos – Β’ μέρος
Συμπεράσματα - λήξη