Το 26ο Συνέδριο Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού και λοιπών λοιμώξεων πεπτικού θα πραγματοποιηθεί στις 16, 17 και 18 Απριλίου 2021. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά και η εγγραφή είναι δωρεάν.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο link: https://www.eemep.gr/index.php/k2-blog/26o-synedrio

Αναλυτικό πρόγραμμα