Ενημέρωση μελών Ενδοσκοπικού Τμήματος ΕΓΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Δ. Γεωργόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Παρασκευά

Ταμίας
Δ. Τζιλβές

Μέλη
Σ. Καραταπάνης
Κ. Κοτζάμπαση
Δ. Ταμπακόπουλος

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Δ. Χριστοδούλου

Παγκρεατολογικό
Σ. Δελακίδης

Ογκολογικό
Ι. Πιλπιλίδης

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Γ. Καραμανώλης

Βορείου Ελλάδος
Α. Πρωτοπαπάς

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016
Α.Π. 7372

Προς: τα Μέλη του Ενδοσκοπικού Τμήματος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ενδοσκοπικό Τμήμα της ΕΓΕ έχει την πρόθεση να δημιουργήσει ομάδα από πιστοποιημένους Ενδοσκόπους με ειδικό ενδιαφέρον στις προηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές ESD, POEM και submucosal tunneling endoscopic resection.

Προς την κατεύθυνση αυτή απευθύνει στα μέλη του πρόσκληση ενδιαφέροντος, που θα συνοδεύεται από βραχύ βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει τον αριθμό και το είδος ενδοσκοπικών πράξεων που έχει διενεργήσει ο ενδιαφερόμενος.

Προθεσμία υποβολής αίτησης στη γραμματεία του Ενδοσκοπικού Τμήματος της ΕΓΕ, κα Ν. Ντζόγια, μέχρι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 sign-georgopoulos sign-viazis
Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ