Ογκολογικό

Το Ογκολογικό Τμήμα ιδρύθηκε το 2006.
1η Τριμελής Επιτροπή: Ανέστης Ταρπάγκος (Πρόεδρος), Δημήτριος Δημητρουλόπουλος (Αντιπρόεδρος), Αντώνιος Αυγερινός (Γραμματέας)

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του Ογκολογικού τμήματος καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος Δ. Τζιλβές
Αντιπρόεδρος Κ. Παπαξοϊνης
Γραμματέας Α. Γατοπούλου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαξοϊνης
Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Καλαντζής
Γραμματέας Ιωάννης Πιλπιλίδης
Πρόεδρος Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Πιλπιλίδης
Γραμματέας Αναστάσιος Αυγερινός
Πρόεδρος Ανέστης Ταρπάγκος
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Γραμματέας Αναστάσιος Αυγερινός

Προσεχείς Εκδηλώσεις

  1. Royal Free International Postgraduate Advanced Endoscopy Masterclass

    31 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου
  2. Θεραπευτική Ενδοσκόπηση

    8 Σεπτεμβρίου - 9 Σεπτεμβρίου
  3. 5η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες»

    14 Σεπτεμβρίου - 16 Σεπτεμβρίου