Υποτροφίες ΕΓΕ

Προκήρυξη υποτροφιών εξωτερικού για το έτος 2018

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία προκηρύσσει για το έτος 2018 τη χορήγηση τεσσάρων (4) ετησίων υποτροφιών για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα στο εξωτερικό

Προκήρυξη τεσσάρων (4) ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Γ.Ε.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η προκήρυξη αφορά μέχρι 4 (τέσσερα) νέα ερευνητικά προγράμματα Το αιτούμενο ύψος χρηματοδότησης ανά ερευνητικό πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ Θα χρηματοδοτηθεί μέχρι ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε κάθε ένα