Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης - Υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Δ. Γεωργόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Παρασκευά

Ταμίας
Δ. Τζιλβές

Μέλη
Σ. Καραταπάνης
Κ. Κοτζάμπαση
Δ. Ταμπακόπουλος

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Δ. Χριστοδούλου

Παγκρεατολογικό
Σ. Δελακίδης

Ογκολογικό
Ι. Πιλπιλίδης

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Γ. Καραμανώλης

Βορείου Ελλάδος
Α. Πρωτοπαπάς

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2016
Α.Π. 7375

Προς: τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με ΑΠ 7352/28-9-16, σας ενημερώνουμε για τους υποψηφίους στα διάφορα όργανα της ΕΓΕ.

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Γουλής Ιωάννης
 2. Δελακίδης Στέργιος
 3. Καραμανώλης Γεώργιος
 4. Χριστοδούλου Δημήτριος

Ενδοσκοπικό Τμήμα

 1. Δελής Κων/νος
 2. Εμμανουήλ Θεόδωρος
 3. Καρούμπαλης Ιωάννης
 4. Μπασιούκας Στέφανος

Τμήμα Παγκρέατος Χοληφόρων

 1. Δανδάκης Δημήτριος
 2. Παπανικολάου Ιωάννης

Τμήμα Παχέος Εντέρου – Πρωκτού

 1. Νάστου Δέσποινα
 2. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης

Ογκολογικό Τμήμα

 1. Τζιλβές Δημήτριος

Τμήμα Δοκίμων Μελών

Κανείς

Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία»

 1. Αβραμίδης Ιάκωβος
 2. Γιουλεμέ Ολγα
 3. Μάρης Θεοφάνης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα ορίσει:

Ένα αναπληρωματικό μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ένα αναπληρωματικό μέλος για το Ενδοσκοπικό Τμήμα
Ένα τακτικό μέλος και δύο αναπληρωματικά για το Τμήμα Παγκρέατος – Χοληφόρων.
Ένα τακτικό μέλος και δύο αναπληρωματικά για το Τμήμα Παχέος Εντέρου – Πρωκτού
Δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά για το Ογκολογικό Τμήμα
Τρία τακτικά μέλη για το Τμήμα Δοκίμων Μελών και
Δύο αναπληρωματικά μέλη για το Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία».

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 – 16:00 στην αίθουσα Α του Ξενοδοχείου Divani Caravel στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του 36ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.
Στη Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνουν:

 1. Εκλογή Νέων Μελών
 2. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Οικονομικός απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Απολογισμός πεπραγμένων Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων
 5. Απολογισμός πορείας περιοδικού Annals of Gastroenterology
 6. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων

Η ανακοινωθείσα 1η Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 19 Νοεμβρίου 2016, στην προηγούμενη επιστολή μας, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, είναι η υποχρεωτικά προβλεπόμενη από το νόμο (πλασματική) και είναι βέβαιο ότι δεν θα συγκεντρώσει απαρτία.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 sign-georgopoulos sign-viazis
Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ
2017-10-08T16:14:50+00:00