Επιστολή ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Κοτζάμπαση

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Ι. Γουλής
Σ. Καραταπάνης
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2017
Α.Π. 7551

Προς: τα μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με ΑΠ 7542/27-7-17, σας ενημερώνουμε για τους υποψηφίους στα διάφορα όργανα της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Τριανταφύλλου Κων/νος
  2. Λιάτσος Χρήστος
  3. Θωμόπουλος Κων/νος
  4. Οικονόμου Μιχάλης

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (2ετής θητεία)
Καμία υποψηφιότητα, θα οριστεί από την Γενική Συνέλευση

Εξελεγκτική Επιτροπή (2ετής θητεία)
Καμία υποψηφιότητα, θα οριστεί από την Γενική Συνέλευση

Τριμελής Επιτροπή Δοκίμων Μελών (μονοετής θητεία)
Μιλτιάδου Κων/νος

Άλλα δύο μέλη θα οριστούν από την Γενική Συνέλευση

Τριμελής Επιτροπή Νοσηλευτικού Τμήματος (2ετής θητεία)
Καμία υποψηφιότητα. Θα οριστούν στην συνέλευση του Τμήματος στα πλαίσια του Συνεδρίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:30 έως 19:00 στην αίθουσα Α του Ξενοδοχείου Makedonia Palace στα πλαίσια του 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνουν:

  1. Εκλογή Νέων Μελών
  2. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Οικονομικός απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Απολογισμός πεπραγμένων Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων
  5. Απολογισμός πορείας περιοδικού Annals of Gastroenterology
  6. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων

Η ανακοινωθείσα 1η Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 30 Σεπτεμβρίου 2017, στην προηγούμενη επιστολή μας, στον ίδιο χώρο, είναι η υποχρεωτικά προβλεπόμενη από τον νόμο (πλασματική) και είναι βέβαιο ότι δεν θα συγκεντρώσει απαρτία.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  sign-viazis
Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ
2017-10-08T16:14:48+00:00