Αίτηση υποψηφίου δόκιμου μέλους 2017-10-08T16:14:43+00:00

Αίτηση υποψήφιου δόκιμου μέλους

Για την εκλογή Δόκιμου Μέλους απαιτείται αίτηση και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και έγγραφη συνηγορία του Διευθυντού για τους γαστρεντερολόγους ή του προτείνοντος Μέλους της Εταιρείας για μη γαστρεντερολόγους.

Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα επίσημα όργανα της Εταιρείας και εκπροσωπούνται από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τα τμήματα της Εταιρείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ (hsg@hol.gr).
Η αποδοχή της αίτησής σας θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Το όνομά σας (υποχρεωτικό)
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Το email σας (υποχρεωτικό)
Νοσοκομείο (υποχρεωτικό)
Δικαιολογητικά
Επισυνάπτεται η Βεβαίωση του Διευθυντού της Κλινικής

Προσεχείς Εκδηλώσεις

  1. ESGE Days 2018

    19 Απριλίου 2018 - 21 Απριλίου 2018
  2. IsraeLIVE Endoscopy International 2018

    25 Ιουνίου 2018 - 26 Ιουνίου 2018